Luft/Luft Värmepumpar

« Tillbaka

Luftvärmepump- Värme ur kyla och kyla ur värme. Hur går det till, kan det verkligen fungera

En luftvärmepump förflyttar värmeenergi från en plats till en annan. Vintertid tas värme ur utomhusluften och förflyttar den in i huset. Värmeenergin avlämnas sedan till inomhusluften via en fläkt som sprider värmen på ett effektiv sätt.

Rent tekniskt så går detta till på det sättet att ett köldmedium kokar vid en låg temperatur och ett lågt tryck vanligtvis vid runt -30° i värmepumpens utomhusdel. Det låga trycket skapas av en kompressor som är placerad i utomhusdelen. När kokningen sker så upptas värmeenergi från utomhusluften. Köldmediet cirkulerar sedan runt i systemet och förångas (avlämnar värmen) i värmepumpens inomhusdel.

Luftvärmepumpens huvuduppgift är att ge värme men den kan också ge svalka. Under sommaren är den perfekt att använda under de hetaste timmarna för en ringa kostnad. Värme eller svalka väljs på fjärrkontrollen. Kylkapaciteten i en luftvärmepump är inte jämförbar med en regelrätt luftkonditioneringsanläggning. Att tänka på är att om man frekvent använder sig av kylfunktionen så kommer besparingen du gör i värmedrift att minska.

Luftvärmepumpar Q HEAT SE, Spara pengar – kontakta din återförsäljare idag!

Hur mycket kommer du att spara? Någonstans mellan 30-60% av din energiåtgång för värme ( varmvatten, hushållsel m.m spar du inte in på,luftvärmepumpen sänker endast värmekostnaden). Vänd dig till din återförsäljare för mer information.

Luftvärmepumpar i Q HEAT sortimentet installeras endast av ackrediterade installationsföretag. Du får din luftvärmepump monterad för maximal effekt och värmekomfort eller svalka. Att installationen görs av ett ackrediterat företag är en förutsättning för att garantierna ska gälla.

Det ackrediterade installationsföretaget som din återförsäljare samarbetar med eller om man har egna installatörer gör hela installationen. Allt du behöver göra är att öppna på dörren.

Luftvärmepumpar – Viktigt att veta om luftvärmepumpar som köpare för att få ett värmesystem som fungerar i alla väder

Oavsett vilket fabrikat din luftvärmepump har så finns det ett antal gemensamma möjligheter och begränsningar i luftvärmepumpssystemet som är viktiga för dig som köpare och brukare att känna till.

Många lovar guld och gröna skogar och visst är luftvärmepumpar fantastiskt. Men bara om man väljer rätt och installerar rätt.

1. Luftvärmepumpar fungerar i regel som en energibesparande värmekälla i kombination med husets eller lokalens befintliga värmesystem som ger reserv- eller tillskottsvärme. Variationerna på hur nytt och gammalt värmesystem fungerar ihop är oändliga men räkna med att du alltid ska ha kvar någon form av värmekälla som kan ge tillskott- eller reserv värme t.ex elradiatorer, oljepanna, bras- eller pelletskamin.

2. En luftvärmepump måste vara rätt dimensionerad till huset eller lokalen för att fungera. Underdimensionera inte luftvärmepumpens kapaciteten, det är alltid bättre att ha aningen mer kapacitet och sänka effekten än att välja en pump som är billigare och sedan inte ha tillräckligt med kapacitet. Det går inte att trimma eller gradera upp en luftvärmepump.

3.Det är troligt att du i avgränsade utrymmen (som inte kan nås av inomhusdelens fläkt) och vid riktigt låga temperaturer behöver komplettering från annan värmekälla.

4. Rätt placering på inomhusdel är en nödvändighet för att få ut värmen eller svalkan i huset. Det är absolut nödvändigt att placera inomhusdelen enligt den rekommendation som det auktoriserade installationsföretaget ger. Låt aldrig inomhusdelens placering göras utifrån en estetisk inredningsvärdering utan alltid från en funktionell. I annat fall kommer inte luftvärmepumpen att kunna prestera med sin fulla kapacitet.

För utomhusdelen spelar det i regel ingen roll om maskinen placeras i norr eller i söderläge, utomhusdelen arbetar med den värme som alltid finns i luften.