Fakta värmepumpar

ROT

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om de utförs i eller nära i anslutning till en bostad som du: äger och som du bor i eller har som fritidsbostad, eller äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.
Tillbaka